Tekstilduge er bedst for miljøet

En undersøgelse viser, at brug af tekstilduge med vask på vaskerier er bedre for miljøet end brug af engangspapirduge. Tekstilduge af enten 100% bomuld, bomuld/polyester eller 100% polyester er mere skånsomme for miljøet end papirduge. Dette skyldes et langt mindre energiforbrug, mindre affaldsgenerering samt et langt mindre bidrag til drivhuseffekten og smogdannelse.

Foreningen af Danske Vaskerier har foranlediget en livscyklusvurdering på duge – og det er denne LCA (Life Cycle Assigment), der giver det klare billede af miljøpåvirkningen.

Hvad er en Livscyklusvurdering?
En livscyklusvurdering er en undersøgelse af hvordan et produkt påvirker miljøet i hele dets levetid og den efterfølgende bortskaffelse. Miljøpåvirkningerne findes og måles i alle tilgange og udledninger i forbindelse med de forskellige faser i produktets cyklus feks. produktion, vedligehold og bortskaffelse. Transport i og imellem de for skellige faser er indregnet. Livscyklusvurderingen udarbejdes på baggrund af en funktionel enhed, der fastsætter udgangspunktet for de undersøgte produkter.

Miljøfakta om duge / dækketøj

Download rapporten som PDF fil.

Fortexa leverer dækketøj og sengetøj med det europæiske miljømærke Blomsten.

Efterfølgende følger en række pdf filer med information omkring miljømærket Blomsten.
Dokumenterne er de officielle dokumenter fra EU og det danske miljømærke sekretariat i Danmark.
Der kan hentes mere information på www.eco-label.dk eller www.eco-label.com.

Nedenstående er generelle leveringsinformationer om en række af vore produkter.

Generel information omkring leverance af duge og servietter.

PDF fil med generel information omkring leverance af duge og servietter.

Generel information omkring leverance af sengetøj

PDF fil med generel information omkring leverance af sengetøj